Tijdstip misdaad te zien in bloedmonster

Door een onzer redacteuren

rotterdam. In bloedmonsters die worden verzameld bij politieonderzoek kan het gehalte van sommige hormonen worden bepaald. Daarmee kan in de toekomst misschien worden geschat hoe laat een misdrijf is gepleegd. Dat schrijven onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC online in het International Journal of Legal Medicine. Het cortisolgehalte in bloed is het hoogst na het ontwaken. Het melatonineniveau piekt juist midden in de nacht. Combinatie leert of het bloed laat op de avond of juist ’s ochtends vroeg achterbleef op de plaats van delict. Het is nog de vraag of de methode bruikbaar is. Een substantieel deel van de gezonde mensen heeft namelijk een afwijkend hormonaal dagnachtritme. Ook ’s nachts uren rondlopen in fel licht, blootstaan aan chronische stress of drugsverslaving veranderen de hormoonspiegels.