Ook Le Pen mag van het Europese Hof in Straatsburg geen haat zaaien

lepenPolitici mogen niet aanzetten tot haat, zo heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 20 april bevestigd in een arrest over de Franse politicus Jean-Marie Le Pen. Het EHRM keurde een veroordeling van de Franse rechter goed die Le Pen tot twee boetes van  tienduizend euro had veroordeeld vanwege het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen een groep op basis van hun ras, geloof of religie. Het Straatsburgse arrest zou duidelijke aanwijzingen bevatten voor de Amsterdamse rechtbank, mocht die besluiten PVV-leider Geert Wilders te veroordelen.

Tegen Wilders is een zaak aanhangig wegens overtreding van de artikelen 137 c (groepsbelediging) en 137 d (aanzetten tot haat en discriminatie) van het wetboek van strafrecht. Hij verdedigt zich onder meer door te wijzen op het Europees gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting, in artikel 10 van het EVRM. In de uitspraak over Le Pen  bevestigt het Straatsburgse Hof nogmaals dat ook politici zich daarbij aan bepaalde normen hebben te houden. Le Pen had er in 2005 en 2008 buiten het parlement voor gewaarschuwd dat als  in Frankrijk 25 miljoen moslims zouden wonen de veiligheid van de gewone Fransman niet meer gegarandeerd is. De klacht van Jean-Marie Le Pen, leider van het rechtse Front National, tegen de Franse staat wordt niet ontvankelijk verklaard. Ook Geert Wilders heeft aangekondigd bij een eventuele veroordeling door de Nederlandse rechter daarover bij de Europese rechters te zullen klagen.

Op dit weblog van de Utrechtse universitair docent Antoine Buyse legt de Vlaamse mensenrechtenspecialist Dirk Voorhoof, hoogleraar in Gent en Kopenhagen, uit wat de uitspraak over Le Pen inhoudt. Voorhoof meent dat de uitspraak geheel in lijn is met eerdere jurisprudentie van het Hof, die radicale politici aan banden legt. Onlangs is die nog bevestigd in het arrest Féret vs. Belgie, eerder op dit blog hier behandeld. Ook dat betrof een radicale politicus, uit Wallonië, die van de Belgische strafrechter een taakstraf kreeg wegens discriminatie. De veroordeling van Le Pen door de Franse rechters voldeed aan alle eisen die Straatsburg pleegt te stellen. De hoogte van de boete was niet disproportioneel, er lag een duidelijk wetsartikel aan ten grondslag en het doel van de vervolging was ook gerechtvaardigd: het beschermen van de rechten van andere, in casu de aangevallen moslims. De moeilijkste test was weer, zoals gebruikelijk, de vraag of de veroordeling van Le Pen ‘in een democratische samenleving noodzakelijk’ is. Daarbij moet die samenleving van het Straatsburgse Hof wel tegen een stootje kunnen: informatie die schokt, kwetst of verontrust moet kunnen. En wie aan een publiek debat deelneemt, of zelfs een gekozen vertegenwoordiger is, krijgt extra ruimte. Ook om te overdrijven en te provoceren, mits daarbij de rechten van anderen werden gerespecteerd.

De uitspraken van Le Pen overschreden die ruimte echter gemakkelijk, zo vonden de rechters in Straatsburg. Le Pen stelde de hele moslimgemeenschap in een slecht daglicht met zijn uitspraken. Bovendien zette hij twee bevolkingsgroepen tegen elkaar op: de moslims en de Fransen. Voorhof merkt op dat Le Pen eerder door hetzelfde Hof met dezelfde maatstaf juist werd beschermd tegen belediging aan zijn adres in een boek. De auteur daarvan werd veroordeeld omdat hij door Le Pen te beledigen opriep tot geweld en daarmee de grenzen overschreed van wat in een politiek debat getolereerd kan worden, ‘zelfs met betrekking tot een publieke figuur die in het politieke spectrum een extreme positie inneemt’.

Zie op deze video hoe Le Pen in een typerende provocatie de holocaust vorig jaar in het Europese parlement een ‘accident d’histoire‘ noemt.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uKfXHC0Qrs8&feature=related[/youtube]

De uitspraak tegen Le Pen is hier te vinden, alleen in het Frans.

Meer over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hier.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.