Oliebedrijven: iedereen schuld

De bedrijven die betrokken zijn bij de olieramp in de Golf van Mexico geven elkaar de schuld. Gisteren zijn in het Amerikaanse Congres de bestuurders van de bedrijven onder ede gehoord. Dat was voor het eerst sinds de explosie op het boorplatform 20 april plaatsvond. Olieconcern BP nam de schuld op zich, maar benadrukte dat ook de eigenaar van het platform Transocean en het bedrijf Halliburton dat aan een boring meewerkte, schuld hebben. De bestuurders moesten in het Congres verschijnen terwijl ook in Louisiana twee dagen van verhoren begonnen. BP-bestuurder Lamar McKay gaf toe geen directe oplossing voor het dichten van het olielek te hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Salazar heeft voorgesteld het agentschap dat momenteel de olieplatformen inspecteert en tegelijkertijd ook winst ontvangt, op te splitsen. (NRC) Zie en lees meer op de In Beeld, pagina 16 en 17