Kabinet haalt eigen 'sleuteldoelen' niet

Het vierde kabinet-Balkenende is vorig jaar uit koers geraakt bij het volbrengen van 74 bij de formatie afgesproken doelstellingen. Het aantal beleidsterreinen waar interventie of bijsturing nodig is, steeg vorig jaar van tien naar veertien. Ook bij de twintig door het kabinet aangewezen belangrijkste ‘sleuteldoelen’ zijn problemen: inmiddels is bij vijf van die doelen aanvullende actie nodig tegen drie in 2008. Het gaat onder meer om de ambitie het vervoer over het spoor met 5 procent per jaar te verhogen, de bestrijding van kindermishandeling, verhoging van kwaliteit in de zorg en het tegengaan van fysieke verloedering en „ernstige sociale onrust”.

Dat blijkt uit de jaarlijkse verantwoording van het kabinetsbeleid. Vanmiddag presenteerde het kabinet vervroegd de resultaten van verantwoordingsdag, de inhoudelijke tegenhanger van Prinsjesdag, die volgende week officieel wordt gepresenteerd met een reactie van de Algemene Rekenkamer.

Minister-president Jan Peter Balkenende schreef vanmiddag aan de Tweede Kamer dat de verantwoording over 2009 tevens als „finale verantwoording” van het kabinet-Balkenende IV moet worden gezien omdat het kabinet nu demissionair is. Een mondelinge toelichting op de resultaten zou vanmiddag door minister De Jager (Financiën, CDA) worden gegeven.

Uit de financiële verantwoording blijkt dat de Nederlandse staatsschuld vorig jaar 100 miljard euro hoger uitviel dan begroot als gevolg van de kredietcrisis. Hiervan wordt 37 miljard euro veroorzaakt door een hoger dan verwacht begrotingstekort en 63 miljard euro door de verstrekte hulp aan banken en verzekeraars sinds Prinsjesdag 2008, het moment waarop de begroting 2009 werd gepresenteerd.