Is er zaterdag gewerkt?

Justitie en politie gaan opnieuw de oorzaak van de vuurwerkramp onderzoeken.

Maar de rechterlijke macht is destijds niet misleid, zegt hoofdofficier Ben Hendriks.

Krater die de explosie van de vuurwerkramp in Enschede achterliet. Foto Rien Zilvold enschede krater vuurwerkramp foto rien zilvold

Het was geen moeilijke beslissing, zegt Ben Hendriks, sinds 2004 hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie in Almelo. „Als zich iets nieuws voordoet dat mogelijk nieuwe inzichten geeft, dan pakken we dat op. Op het moment dat RTV Oost meldde dat er een nieuwe verklaring was van een getuige, heb ik direct gezegd: ‘Die verklaring willen we hebben’. Wij zijn nog altijd geïnteresseerd in de vraag wie of wat het eerste vlammetje heeft veroorzaakt.”

Oud-rechercheur Jan Paalman van het Tolteam, dat onderzoek deed naar de ramp, noemde de verklaring van deze getuige consistent en betrouwbaar. Wat is uw indruk?

„Wij gaan ervan uit dat mensen die iets te vertellen hebben dat integer doen. Maar de verklaring gaat over 12 mei, niet over 13 mei. Wij willen nu weten of Willy Pater en zijn vrouw ook echt op het terrein van SE Fireworks zijn geweest. Er hebben zich inmiddels al meer mensen gemeld die zeggen dat er die zaterdag is gewerkt, en dat er eerder die middag al iets van rook te zien was.”

Er zijn ook mensen bij die eerder zijn gehoord. Wat toen niet belangrijk leek, is dat nu wel. Hoe kan dat?

„Er is heel veel onderzocht – het was het grootste politieonderzoek in Nederland ooit. Maar het is zoals het gerechtshof in Arnhem op 12 mei 2003 zei toen de van brandstichting verdachte André de Vries werd vrijgesproken: Waar geen steen meer op de andere staat, is het moeilijk de onderste steen boven te krijgen.”

Gabriel Meijers, advocaat van Pater, stelt dat er destijds meerdere verklaringen zijn afgelegd die iets anders beweren dan deze, tien jaar later. Hij heeft aangifte gedaan van smaad en laster.

„Ik snap dat hij dat als advocaat roept. Ook dat moet worden uitgezocht.”

Rechercheurs Paalman en De Roy van Zuydewijn hadden kritiek op het onderzoek. Ze zijn na hun ontslag bij het Twentse politiekorps blijven zoeken naar de waarheid. Krijgen ze nu gelijk?

„Zij hebben tijdens het onderzoek meerdere keren van zich laten horen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aantijgingen dat de rechterlijke macht zou zijn misleid, maar de Rijksrecherche heeft geconcludeerd dat van misleiding geen sprake is geweest. Er is integer gehandeld.”

Toch komt het vreemd over als bijvoorbeeld op een cruciaal moment afluisterapparatuur niet heeft gewerkt.

„Dat zijn dingen die gebeuren. Soms gaan dingen mis, de techniek laat ons soms in de steek.”

Een doofpot, wordt beweerd.

„Daar neem ik onmiddellijk afstand van. Alles wat te onderzoeken viel, is onderzocht. Maar dat heeft er niet toe geleid dat we hebben kunnen vaststellen dat er mensen aan het werk zijn geweest die zaterdag. Als dat wel zo is geweest, dan willen wij dat weten.”

Advocaat Geert-Jan Knoops ziet eventueel mogelijkheden voor een herziening van de rechtszaak tegen mededirecteur Bakker. Ziet u die ook?

„Aan de zaken waar de beide directeuren voor zijn veroordeeld – overtreding van milieuvoorschriften, illegale handel en dat door schuld van hun bedrijf de brand zich zo heeft kunnen ontwikkelen – verandert vooralsnog niets. Ook niet als blijkt dat er mensen op het terrein zijn geweest.”

U beperkt zich nu in het onderzoek tot het eerste vlammetje, maar er zijn ook nog altijd veel vragen over hoe de brand zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Waarom kijkt u daar niet naar?

„Er is al zoveel technisch onderzoek gedaan, dat ik nu niet zou weten wat je daar nog aan zou moeten toevoegen.”

    • Annette Toonen