Abortus op drie Antilliaanse eilanden legaal

Abortus, euthanasie en het homohuwelijk worden legaal op Saba, St. Eustatius en Bonaire. Dat is de consequentie van het akkoord dat de Eerste Kamer gisteren heeft gegeven aan toetreding van de drie Antilliaanse eilanden tot het Nederlandse staatsbestel.

De legalisering van abortus en euthanasie en de invoering van het homohuwelijk vloeien voort uit drie amendementen die de Tweede Kamer in maart, tot ongenoegen op de eilanden zelf, heeft aangenomen. Die amendementen bepalen dat legalisering van abortus binnen één jaar na inlijving verplicht wordt. Invoering van de Nederlandse euthanasiewetgeving en het homohuwelijk moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd.

Staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA) ging in de Tweede Kamer schoorvoetend akkoord met de termijnen van invoering, omdat ze de voorbereidingstijd te kort vond. Ze verwees naar de jarenlange parlementaire debatten in Nederland over homohuwelijk en abortuswetgeving en het verzet ertegen op de eilanden zelf.

Het eilandsbestuur van St. Eustatius heeft recentelijk zelfs een motie aangenomen tegen invoering van het homohuwelijk en legalisering van abortus en euthanasie. „We leggen, zonder overleg, de eilanden wetten op die zij zelfs als ‘gewetenskwestie’ betitelen”, aldus senator Lagerwerf-Vergunst van de ChristenUnie.

In debat met de Eerste Kamer gaf Bijleveld aan dat Volksgezondheid heeft aangegeven dat met name de invoeringstermijn van abortuswetgeving kort is, maar wel haalbaar. De opbouw van medische infrastructuur is daarbij van belang, net als voorlichting en preventiemaatregelen. Dat is daar lastiger dan in Nederland, omdat volgens de staatssecretaris op de Antillen openlijk spreken over seksualiteit een taboe is.

Woordvoerders van SP en VVD wezen erop dat abortus en euthanasie straks gelegaliseerd zijn op de drie kleine eilanden, maar nog steeds strafbaar op Curaçao en Sint Maarten, die op termijn autonome landen binnen het Koninkrijk worden. „Allemaal Nederlandse staatsburgers, maar de rechtsgevolgen zijn afhankelijk van waar je neerstrijkt”, aldus VVD-senator Van Kappen.

Bijleveld wil in ieder geval afspraken maken over het wederzijds erkennen van officiële acten en rechterlijke uitspraken. Daardoor zullen afgesloten homohuwelijken in ieder geval overal op de Antillen worden erkend.