nrc.nl/opinieblog Meer democratie binnen de PVV?

Tweede Kamerlid Hero Brinkman pleit, in tegenstelling tot Geert Wilders, voor meer inspraak binnen zijn partij. Wat zal democratisering voor de Partij voor de Vrijheid betekenen? Zal dat tot doordachte ideeën leiden of juist tot meer ruzies en uitglijders?