Kort nieuws Wetenschap

Zemelen verlagen voortijdige dood van diabetici

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 11 mei. Mensen met suikerziekte type 2 hebben minder kans om vroegtijdig te overlijden als ze veel volkoren producten eten. Het effect ontstaat vooral door de zemelen, staat in een artikel dat het wetenschappelijk tijdschrift Circulation gisteren online heeft gezet. Mensen die veel zemelen eten, hebben ongeveer een kwart minder kans om voortijdig te sterven. En ze hebben ongeveer 35 procent minder kans te sterven aan hart en vaatziekten. Het was al bekend dat gezonde mensen die veel volkorenproducten eten minder kans hebben op het krijgen van diabetes 2 of hart- en vaatziekten.

Terrorisme maakt onderzoek duur

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 11 mei. De in 2001 en 2002 aangenomen Amerikaanse wetten tegen bioterrorisme hebben het wetenschappelijk onderzoek op dat terrein zeer kostbaar gemaakt. Vóór 2002 konden voor elke miljoen dollar die daaraan werd gespendeerd 17 artikelen over het gevaarlijke ebolavirus worden gepubliceerd. Na 2002 zakte dat tot 3. Voor de dodelijke antraxbacterie geldt iets dergelijks. Dit beschrijft de online editie van de Proceedings of the National Academy of Siences. Onderzoek aan de ziekteverwekkende bacterie Klebsiella pneumoniae dat niet onder de wetgeving valt, werd veel minder duur. De extra kosten ontstaan vooral door de enorme administratieve rompslomp die onderzoekers wordt opgelegd.

Hersenen verraden bekend gezicht

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 11 mei. Op een hersenscan is te zien of iemand een gezicht denkt te herkennen of niet, schrijven onderzoekers in de Proceedings of the National Academy of Sciences (online, 10 mei). Zij lieten proefpersonen 210 foto’s van gezichten bestuderen. Daarna gingen de proefpersonen een MRI-scanner in, waar ze 400 oude en nieuwe foto’s te zien kregen. Als ze een gezicht herkenden, moesten ze op een knopje drukken. Uit de hersenactiviteit konden de onderzoekers afleiden of een proefpersoon een gezicht ‘bekend’ vond of niet. Als leugendetector is de techniek onbruikbaar, want de hersenscan laat geen onderscheid zien tussen echt herkennen, of alleen maar denken dat een gezicht eerder is gezien.

Tijdstip misdaad

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 11 mei. In bloedmonsters die worden verzameld bij politieonderzoek kan het gehalte van sommige hormonen worden bepaald. Daarmee kan in de toekomst misschien worden geschat wanneer een misdrijf is gepleegd. Dat schrijven onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC online in het International Journal of Legal Medicine. Het gaat om de hormonen cortisol en melatonine. Het cortisolgehalte in bloed is het hoogst na het ontwaken. Het melatonineniveau piekt juist midden in de nacht. Combinatie leert of het bloed laat op de avond of juist ’s ochtends vroeg achterbleef op de plaats van delict.