We krijgen ‘one size fits all’-onderwijs

Het artikel over ‘Passend Onderwijs’ in de nrc.next van 6 mei maakt weer eens duidelijk hoe vreemd het is dat deze term gekozen is voor een bezuinigingsmaatregel. Passend Onderwijs is een onderwijsvernieuwing die ervoor zal zorgen dat meer leerlingen vanuit het (dure) speciaal onderwijs naar het (goedkope) regulier onderwijs zullen gaan. De naam suggereert echter dat kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past. Dat is erg vreemd als je bedenkt dat om dit te bereiken de tussenstap van het speciaal basisonderwijs moet verdwijnen, waardoor alleen regulier en speciaal onderwijs overblijven om voor iedereen passend onderwijs te organiseren.

Om verwarring in onderwijsland en bij ouders weg te nemen zou de naam Passend Onderwijs daarom moeten worden veranderd in ‘One size fits all’. Iedereen moet immers weer zoveel mogelijk in hetzelfde standaardsysteem gaan functioneren. En waarom? Niet omdat het beter is voor die kinderen, maar simpelweg omdat het goedkoper is.

Paul Aertsen

Rotterdam

    • Paul Aertsen Rotterdam