Limburgers lopen niet weg met edelhert

Leuk idee of niet? Staatsbosbeheer wil 25 edelherten uitzetten in Nationaal Park De Meinweg in Limburg. „Grote grazers zoals edelherten horen ecologisch gezien in dit gebied thuis”, zegt Henk-Jan Kievit, directeur van de regio zuid van Staatsbosbeheer. „Bovendien voegt de aanwezigheid van deze dieren iets toe voor bezoekers van het gebied. Het is heel spannend om edelherten te zien.”

Boeren, boseigenaren, grondbezitters, jagers en fruittelers uit Nederland en Duitsland zijn faliekant tegen en „sluiten geen enkele wettelijke en juridische mogelijkheid uit” om de komst van edelherten te voorkomen, zo stellen zij in een verklaring. Ze vrezen onder meer „ernstige, niet vergoedbare schade aan bomen en gewassen en de visuele aantasting van het landschap als gevolg van hoge rasters, noodzakelijk om landbouwteelten te beschermen”.

Staatsbosbeheer wil, anders dan in de Oostvaardersplassen, wel aan „populatiebeheer” doen. Dieren worden afgeschoten als de populatie de „draagkracht van het gebied” te boven gaat. Volgens Staatsbosbeheer zal de schade aan asperges, aardbeien en bomen jaarlijks niet meer zijn dan enkele duizenden euro’s.

De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en PVV zien het plan niet zitten. Ger Koopmans (CDA): „Niet doen!” Ook de Partij voor de Dieren is tegen. Kamerlid Esther Ouwehand: „Je moet er niet aan beginnen. Dat populatiebeheer leidt er op langere termijn toe dat jaarlijks de helft van alle dieren wordt afgeschoten. Een heilloze weg.” Hugo Polderman (SP) is gematigd positief. „Mits het gebied groot genoeg is.”