Hoopt Klink op goede EPD-verkiezingen?

Het ziet er naar uit dat demissionair minister Klink (volksgezondheid) meer doet dan op de winkel passen. Hij bijt nog steeds door om een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) ingevoerd te krijgen. Ondanks kritiek. Veel kritiek.

De Eerste Kamer lijkt steeds minder overtuigd te raken van de kwaliteit van de ministeriële plannen terzake. Zie dit ‘nader voorlopig verslag’. Maar ook van deskundige zijde wordt weinig heel gelaten van de manier waarop de nu ontworpen systemen zijn beveiligd tegen grootscheepse inbraak. Minstens even dodelijk is deze kritiek van een beveiligingsspecialist.

Hoe veel meer heb je nodig voordat je als minister zegt: wacht even, waar zijn we mee bezig? Niet Klink, die in antwoord op vragen van het D66-Kamerlid Koser Kaya schrijft: ,,Bedreigingen ten aanzien van de informatiebeveiliging voor het landelijk EPD worden op een continue basis geïnventariseerd, geanalyseerd en geadresseerd en waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen.”

Maar dat is het nu juist, de analyses deugen niet en de maatregelen evenmin. Een bord voor zijn hoofd. Posthuum politiek prestige? Nog hardnekkiger ‘niks mee te maken’ hier. Moeilijk voor te stellen hoe zoiets werkt. Hij en zijn ambtelijke omgeving moeten in een van de buitenlucht afgesloten complex werken.

Geen wonder dat aanneming van de noodzakelijke wet in de Eerste Kamer niet vordert. Dagblad De Pers ging Eerste Kamerleden langs die zich met het EPD bezig houden. Daar doemt een meerderheid tegen invoering op. Te onzeker.

Sleutelpassage is die over CDA-senator Franken. Hij is een kenner van het recht op de persoonlijke levenssfeer. De Pers citeert hem als pragmaticus: ,,Als de wetgever iets wil wat al die dokters niet willen, dan kun je er maar beter niet aan beginnen’’.

Minister Klinks partijgenoot heeft wel wat goed te maken. Hij deed zijn reputatie als vroege strijder voor een volwassen recht op privacy geen goed toen hij vorige zomer een monumentale draai maakte en een ruimere bewaarplicht voor telecomgegevens goedkeurde dan hij eerst nodig had geacht.

Het zal interessant zijn of de ‘politieke opportuniteit’ hem weer overmeestert als het EPD in de Eerste Kamer aan de orde komt. Dat zal nog wel even duren, want de minister heeft nu zelf de Senaat gevraagd er niet 1 juni over te vergaderen, maar een stuk later. Kennelijk hoopt Klink op een EPD-vriendelijke verkiezingsuitslag aan de overzijde van het Binnenhof om de Senaat onder druk te zetten?

    • Marc Chavannes