En nog een: voor de groenen

Kiezers die natuur, duurzaamheid en milieu belangrijke onderwerpen vinden, kunnen terecht op de Groene Kieswijzer. De site is gemaakt door onder meer Natuur en Milieu, De 12 Landschappen, Greenpeace en Milieudefensie. www.groenekieswijzer.nl.

Op de site www.groenekieswijzer.nl staat wat de diverse partijen vinden over 22 milieuonderwerpen, van natuurbescherming tot kernenergie. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten, op de PVV na, werkten mee aan een analyse van voor deze site