Eens, oneens of geen van beide?

Stemwijzer.nl is een populair hulpmiddel voor kiezers. Wie bij 30 stellingen ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’ aanklikt, krijgt stemadvies. Maar wie zich hierdoor laat leiden kan bedrogen uitkomen; de antwoorden van de site stroken niet altijd met de verkiezingsprogramma’s.

pagina 8 en 9