Advocaat-generaal: 'Haal de bruggen naar Brabant op als….'

BROMMOBIELZeg nooit dat de Hoge Raad saai is, geen humor heeft of niet scherp kan zijn. Lees de conclusie van advocaat-generaal Jörg onder dit ultra korte arrest. Als het verkeersgedrag in Brabant dat werd verdedigd, inderdaad normaal zou zijn, ‘wordt het tijd om de bruggen over de grote rivieren op te halen en de ponten uit de vaart te nemen.’

Wat was er aan de hand? Advocaat A.A. Nunnikhoven te  Tilburg, specialist in strafzaken, diende een verzoek om cassatie in voor een cliënt die vorig jaar was veroordeeld tot twee weken cel. De man was veroordeeld wegens bedreiging, mishandeling, vernieling, zaaksbeschadiging en poging tot dwang. Hij verliest die zaak echter met glans, omdat hij geen volmacht van zijn cliënt heeft en het cassatieverzoek ook niet heeft getekend. Op het verzoek van de Hoge Raad om dat alsnog te doen, heeft hij niet gereageerd. Behoorlijk slordig dus.

Maar gelukkig heeft advocaat-generaal Nico Jörg, onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad, het verzoek van de advocaat wel gelezen en ook beoordeeld. Zijn opvatting staat onder het arrest, in de vorm van een conclusie, die in dit geval door de Hoge Raad ook is overgenomen.

Jörg heeft zich behoorlijk geamuseerd. De klachten die de advocaat heeft voorgesteld als ‘middel’ om de veroordeling te ‘breken’ (casseren) zijn tot ‘mislukken gedoemd’. En dat is na lezing ‘onmiddellijk duidelijk’. Met andere woorden: de advocaat maakte het eigenlijk allemaal erger. Zo zou het bewijs van de bedreiging volgens de advocaat ‘onvoldoende overtuigend zijn’. Maar de man had het slachtoffer laten weten ‘hem door zijn kop [te] komen schieten’.

Ook voor het verkeersgedrag van de verdachte had de advocaat een creatieve uitleg. Zijn cliënt had namelijk op een 80-km-weg zijn auto stilgezet, voor een brommobiel, was ernaartoe gelopen en had de bestuurder toegeschreeuwd dat hij op het fietspad moest gaan rijden. Daarbij zou hij ‘slaande bewegingen’ hebben gemaakt. Volgens de advocaat kon dit juridisch niet gezien worden als ‘dwang’, maar hooguit als een advies voor diens eigen bestwil. Het is immers gevaarlijk om met een brommobiel op een autoweg te rijden.

Daaruit concludeert Jörg dat de cliënt van de advocaat in ieder geval een ‘betweter’ is die een ‘grote voorkeur heeft anderen de les te lezen’. Bovendien slaat zijn ‘advies’ nergens op. Het is immers verboden met een brommobiel op een fietspad te rijden. Een regel die hij ontleent aan deze ANWB-website onder het kopje ‘aanvullende regels brommobiel’.

Maar Jörg stoort zich pas echt aan de redenering van de advocaat dat stoppen, schreeuwen en slaande bewegingen maken gedrag is dat ‘in redelijkheid niet dermate afwijkend is’ van de wijze waarop ‘grote groepen weggebruikers of deelnemers aan het verkeer’ zich gedragen. Als je dàt al strafbaar gaat stellen, dan zou er sprake zijn van het ‘oprekken van de wet’.

Jörg: “Ik wrijf mijn ogen uit. Is het in Brabant normaal (geworden) om medeweggebruikers tot stoppen te dwingen, uit te stappen, slaande bewegingen naar die medeweggebruikers te maken en te schreeuwen dat zij zich aan de verkeersregels moeten houden? Dan is het tijd om de bruggen over de grote rivieren op te halen en de ponten uit de vaart te nemen’”

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Folkert Jensma