Verhoog de btw op snoep

Professor Prast geeft een sympathieke aanzet om gezondere voeding te bevorderen: vrijstelling van btw voor verse groente en fruit (NRC Handelsblad, 4 mei). Voordat er tot deze maatregel overgegaan kan worden, lijkt het mij goed om de oorzaken van de versnelde prijsstijging van deze productgroepen te analyseren. Aan de hoge prijzen die de telers ontvangen kan het helaas niet liggen. Ik zou graag de volgende factoren eens beter tegen het licht gehouden willen zien:

- de marges van de supermarkten;

- het aandeel van geïmporteerde groenten en vruchten: geconditioneerd transport over grote afstanden werkt kostenverhogend;

- het aandeel van kasgroenten;

- pluklonen voor inheems fruit.

Misschien blijkt dan dat de prijsstijging van vollegrondsgroenten meevalt. In elk geval lijkt het mij een goed idee om de andere productgroepen zoals koek, gebak, zoutjes, suiker, zoetwaren, snoep en frisdranken in het hoge btw-tarief te brengen. Ideeën voor een vleesaccijns zijn er ook al; hier heeft een accijns per gewichtseenheid mijn voorkeur, om zodoende vooral de kiloknallers te treffen.

Ten slotte: hoe garanderen we dat de btw-vrijstelling op groente en fruit ten goede komt aan de consument en niet door de supermarkten worden opgeslokt? Als deze hobbels zijn genomen: doorzetten graag, met deze maatregel.

Dr. Jan A. Schulp

Oud-docent hygiëne,voedingsleer en warenkennis Hogere Hotelschool Leeuwarden, Sneek

    • Dr. Jan A. Schulp
    • Oud-Docent Hygiëne