Verburg dient niet het welzijn van alle burgers

In haar reactie op ons pleidooi tegen de vee-industrie (Opiniepagina, 28 april, www.duurzameveeteelt.nl) lijkt minister Verburg vooral de kortetermijnbelangen van de veesector te dienen, en niet het welzijn van álle burgers (Opiniepagina, 7 mei). Voor een minister die de Q-koorts en ESBL-dreiging zo heeft onderschat, is de stelling dat de veehouderij nu al grote sprongen voorwaarts maakt, wel erg boud. De commissie-Wijffels adviseerde in 2001 de vee-industrie uiterlijk voor 2010 om te vormen tot een duurzame, diervriendelijke sector. Omdat hier niets mee is gedaan, bepleiten ook wij een structurele ommezwaai. Dat is iets anders dan met technologische stoplappen het systeem in stand houden.

Verburg wijst trots naar die ene Rondeelstal, waar 30.000 legkippen het niet slecht hebben. Ze vermeldt niet de 97 miljoen minder fortuinlijke kippen in Nederland, en het feit dat pas één kippenhouder in Rondeel wilde investeren. Hetzelfde gebeurt bij nieuwe stalconcepten voor varkens: het vraagt een investering zonder zekerheid over de afzet, want consumenten kiezen met de portemonnee: een kilo kippenbouten uit de vee-industrie (€ 1,99) is goedkoper dan hondenvoer.

Echte innovatie is alleen mogelijk als de maatschappelijke kosten van de vee-industrie in de prijs worden verdisconteerd. Dit vraagt om een vleestax – die de minister juist bij herhaling van de hand wijst. Ook andere verbeteringen zijn door de minister afgewezen: extra ruimte voor varkens, vermindering van de nitraat- en ammoniakbelasting en zo zijn er nog vele dossiers waarin woorden en daden niet stroken. Evenzo stelt Verburg dat de veehouderij niet is gegroeid door het dierrechtenstelsel uit 2000. Maar juist dankzij dit kabinet wordt dat plafond in 2015 losgelaten. Het verheugt ons te lezen dat de minister óók vindt dat de veestapel kleiner moet worden, en dat het tijd is voor grote stappen inzake dierenwelzijn en milieu. We blijven uitkijken naar daden.

Prof. dr. Roos Vonk

Nijmegen, namens de hoogleraren die op persoonlijke titel het pleidooi mede tot stand hebben gebracht

    • Prof. Dr. Roos Vonk