Tweede Kamer: Stabiliteitspact beter naleven

De Tweede Kamer is voor een rigoureuze hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. Er moet een onafhankelijke ‘waakhond’ komen die de naleving van sancties kan afdwingen zodra een land de regels overtreedt. Desnoods moet een land met zijn begrotingsbeleid onder curatele worden gesteld.

Gisteren tijdens het debat over de hulpoperatie aan Griekenland kreeg een motie van VVD en CDA, waarin dit werd bepleit, de steun van een meerderheid in de Kamer. Eerder al was tijdens het debat gebleken dat minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) met het steunpakket voor Griekenland op brede steun kon rekenen. Van de 110 miljard euro aan leningen die Griekenland krijgt, levert Nederland maximaal 4,7 miljard euro. Het Internationaal Monetair Fonds neemt 30 miljard euro voor zijn rekening; de overige 80 miljard worden door de 16 eurolanden opgebracht. De instemming was nodig zodat premier Balkenende en minister De Jager gisteravond tijdens de bijeenkomst van politieke leiders in Brussel hun fiat aan de reddingsoperatie konden geven.

De Kamer bond de steun echter aan scherpe voorwaarden zoals hervorming van het Stabiliteitspact wat verdere economische integratie onontkoombaar maakt.

De Europese Centrale Bank, de Europese Rekenkamer of de Europese Commissie zou volgens de VVD de bevoegdheid moeten krijgen om verregaand in te grijpen zodra een land de afspraken over de hoogte van de schuld, de inflatie of het begrotingstekort niet nakomt.

Ook minister De Jager zei dat er in de monetaire unie te veel focus is op het begrotingstekort, terwijl er ook naar de schuld en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën gekeken moet worden waarbij uitgaven aan pensioenen een belangrijke rol spelen.