SGP-arrest Hoge Raad niet gebaseerd op Grondwet

De argumenten van Frank Ankersmit ter ondersteuning van Ger Groot in diens verdediging van de vrijheid van de SGP vrouwen uit te sluiten van het passief kiesrecht (Opinie & Debat, 1 mei), raken kant noch wal. Het door Ankersmit gewraakte arrest van de Hoge Raad steunt niet in de eerste plaats, zoals hij suggereert, op artikel 1 van de Grondwet, maar op artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag. Dat artikel heeft rechtstreekse werking in onze rechtsorde en verplicht de Staat het actief en het passief kiesrecht van vrouwen te garanderen en daarmee de deelname van vrouwen aan het openbare en politieke leven.

De vergelijking door Ankersmit met de Katholieke Kerk die alleen mannen tot het priesterambt toelaat en de islam waarbinnen alleen mannen imam kunnen worden, gaat mank. Het gaat hier om het interne functioneren van kerkelijke organisaties, waarmee de Staat geen bemoeienis heeft. Zij bewegen zich niet in wat het Vrouwenverdrag het „openbare en politieke leven” noemt.

De veronderstelling van Ankersmit ten slotte dat garagedirecteuren bij een vacature voor de functie van automonteur vrouwen zouden mogen uitsluiten, enkel wegens hun vrouw-zijn, is onjuist. De Wet gelijke behandeling staat dat niet toe. Onderscheid is alleen geoorloofd als specifieke kwaliteiten van een man of een vrouw essentieel zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie (de sopraan bij een koor, de nieuwe spits voor FC Twente).

Jan Roelfsema

Voorschoten

    • Jan Roelfsema