Jos Engelen (1)

wetenschapsbijlage 1-05-10

Anders dan Jos Engelen – voorzitter NWO – doet vermoeden is niet NWO verantwoordelijk voor het in stand houden van de basiskwaliteit van ons onderzoek. Die verantwoordelijkheid ligt voor het grootste deel bij universiteiten en bij bedrijven via hun R&D. Het innovatieplatform heeft tot weinig succes geleid terwijl ongeveer 2 miljard per jaar zijn weg moet vinden naar activiteiten die innovatie = onderzoek moeten stimuleren. 2 miljard is veel geld en daar moet verantwoord mee omgegaan worden. Maar niet via de illusie van centrale regie. Ook niet via vooral kostbare procedures (Zon-Mw, NWO, FES-gelden, vernieuwingsimpuls etc. etc.) met onbewezen effectiviteit. Goed onderzoek kost tijd, en laat zich niet vertalen in hijgerige (innovatie)projecten die drie tot vijf jaar mogen duren. Wat nodig is zijn onderzoekers die gedurende lange tijd aan een project kunnen werken. Onbruikbaar is het systeem waarin na zes jaar de excellente onderzoeker de universiteit moet verlaten wegens de Flexwet, want vaste banen zijn er niet. Door overbodige regels gaat het mis met uitstekend menselijk kapitaal! Geef het geld direct aan de – al jaren uitgeklede – universiteiten en bedrijven. Die weten als beste wat er moet gebeuren. Dan is twee miljard goed voor 25.000 structurele, hoogwaardige arbeidsplaatsen. Voor onderzoek waar het geld echt voor bedoeld is. Meer handen aan het primaire proces, of dat nu onderzoek, zorg of onderwijs is. Dat is de uitdaging voor het nieuwe kabinet.

dr. Gerard Bos

Maastricht

    • Dr. Gerard Bos