Europese regels ook voor thuiszorg

Gemeenten zijn verplicht huishoudelijke hulp volgens strenge Europese regels aan te besteden. Dat heeft de Europese Commissie geantwoord op vragen van de onlangs afgetreden staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA).

Bij gemeenten, juristen en de politiek waren twijfels gerezen of de ingewikkelde aanbesteding in de thuiszorg nog wel moet. De SP diende een initiatiefwetsvoorstel in om ervan af te komen. De partij beschouwt huishoudelijke hulp als zorg, omdat burgers de hulp krijgen na toestemming (indicatie). De hulp zou daarom meer zijn dan schoonmaakwerk, dat een economische dienst is.

In 2007 werden gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp aan burgers. De meeste gemeenten sluiten sindsdien contracten met thuiszorgaanbieders volgens de Europese aanbestedingsprocedures, een aantal doet dat niet.

De Commissie schrijft nu dat gemeenten die niet kunnen vaststellen of de hulp vooral schoonmaakwerk of merendeels persoonlijke zorg betreft, de opdracht moeten aanbesteden.

Mochten gemeenten vaststellen dat het voornamelijk om zorg gaat, dan kunnen ze alleen onder de aanbesteding uit als er geen „grensoverschrijdend belang” is. Maar dat is er volgens de Commissie vrijwel altijd. De SP noemt dit „een typisch bureaucratisch antwoord” en onderstreept dat uiteindelijk het Europese Hof het laatste woord heeft. De PvdA-fractie betreurt dat het strenge aanbesteden altijd moet.