Een Innovatieplatform nieuwe stijl graag

De conclusie dat het Innovatieplatform vrijwel niets heeft bereikt (NRC Handelsblad, 1 mei) is te kort door de bocht. Er zijn veel cruciale veranderingen en maatregelen in het innovatiebeleid ingevoerd, die er zonder het platform niet zouden zijn geweest. Bijvoorbeeld de sleutelgebiedenbenadering: naast een generieke basis écht inzetten op een aantal sterke groeipijlers van onze economie. Dat is geen kwestie van een keuze van bovenaf of het resultaat van lobbywerk, zoals wordt gesuggereerd, maar een keuze gebaseerd op economische groeipotenties en gemeenschappelijke agenda’s in het veld. De aanpak werpt zijn vruchten af. De desbetreffende sectoren laten een hogere economische groei zien dan andere.

Het Innovatieplatform heeft voor elkaar gekregen dat bijna dertig partijen in Nederland – waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW – achter de zogeheten Kennisinvesteringsagenda zijn gaan staan. Na vier jaar lobbyen begint nu ook bij politici het besef door te dringen dat het roer om moet om van Nederland een echte kenniseconomie te maken.

Op advies van het platform zijn heel praktische regelingen geïntroduceerd die direct effect hebben bij bedrijven, zoals de innovatie-prestatiecontracten (ipc’s), de kennisvouchers en de kennismigrantenregeling. Ook de adviezen over duurzame energie en de economische agenda 2020 zouden door politici omarmd moeten worden. Maar het werk is natuurlijk nog niet af. Innovatie vraagt om een duidelijke koers en langetermijncommitment. Wij pleiten daarom voor een Innovatieplatform nieuwe stijl, in de vorm van een Innovatie- en Concurrentiekrachtraad. In tegenstelling tot het huidige platform zou deze raad wel middelen moeten verdelen en zwaarwegend moeten adviseren over inhoudelijke keuzes voor een modern industrie- en dienstenbeleid gericht op de economische sterktes van Nederland. Alle vooraanstaande kenniseconomieën hebben zo’n raad. Nu wij nog. Het Innovatieplatform 1 & 2 heeft het traject daarvoor uitgezet.

Loek Hermans

Voorzitter MKB-Nederland

Bernard Wientjes

Voorzitter VNO-NCW

    • Bernard Wientjes
    • Voorzitter Vno-Ncw
    • Loek Hermans
    • Voorzitter Mkb-Nederland