Bevrijding

Er blijkt nog steeds een wijdverbreid misverstand te heersen over de bevrijding (november 1944) van Walcheren. In het speciale nummer over de bevrijding (NRC Weekblad, 1 mei) staat in de chronologische opsomming dat de Duitsers Walcheren onder water hebben gezet. Niets is minder waar: op 3 oktober 1944 hebben de geallieerden de dijk bij Westkapelle gebombardeerd en ze deden dat korte tijd later ook met de dijken bij Vlissingen en Vrouwenpolder. Daardoor liep een groot deel van het eiland langzaam maar zeker onder water. Ze hoopten daardoor het zwaar versterkte eiland aan de monding van de Westerschelde makkelijker in handen te kunnen krijgen, om zo de doortocht naar Antwerpen veilig te stellen. Na de landing van de geallieerden is er op veel plaatsen nog wel flink gevochten.

Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Ik was toen 14 jaar, moest met mijn ouders, broer en zus per boot uit ons huis in het ook geïnundeerde Oostkapelle begin oktober (door de Duitsers!) worden geëvacueerd naar een door de Duitsers bezet landgoed aan de duinrand. Langs die rand veroverden de geallieerden stap voor stap ons eiland. Daar heb ik op 6 november 1944 de eerste geallieerde militairen zien arriveren. Een heuglijk moment!

De prijs voor de bevrijding was hoog, maar wie zal zeggen of hij anders niet hoger geweest zou zijn?

Ada van Ree - van Benthem Jutting, Amsterdam

    • Ada van Ree - van Benthem Jutting