Tweede Kamer steunt noodleningen Grieken

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich vanmorgen met tegenzin uit voor het reddingspakket van 110 miljard euro aan leningen voor Griekenland omdat dit „in het Nederlands belang” is. Tegelijkertijd werd minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) gevraagd of degenen die verantwoordelijk zijn voor het Griekse drama vervolgd kunnen worden. „Wie sjoemelt moet zich verantwoorden. Haal ze naar het Strafhof in Den Haag. Is vervolging onderdeel van deze deal”, wilde D66-fractieleider Alexander Pechtold tijdens het ingelaste plenaire debat over het Griekse steunplan weten.

De VVD en D66 pleitten vanmorgen ook voor veel strengere naleving van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. VVD-Kamerlid Frans Weekers vindt dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen die landen boetes kan opleggen als de regels worden overtreden, die subsidies kan inhouden en die landen zo nodig onder curatele kan stellen. Ondanks hevige kritiek op de Grieken zei Weekers dat de VVD met het steunplan instemt „in het belang van de gepensioneerden in Nederland en van Nederlandse bedrijven die in Griekenland opereren”.

De PVV en Trots op Nederland zien niets in de hulpoperatie voor de Grieken. Zowel PVV-Kamerlid Tony van Dijck als Rita Verdonk van Trots vindt dat Nederland uit de eurogroep moet stappen en de gulden opnieuw moet introduceren. „Griekenland wordt een ongedekte cheque gegeven zonder garanties, terwijl wij in Nederland miljarden moeten bezuinigen om uit de recessie te komen”, zei Van Dijck. Verdonk noemde de bijna 5 miljard die Nederland aan Griekenland leent „weggegooid geld”. „Wij willen weer baas zijn in eigen portemonnee”, aldus Verdonk.

Zowel SP, GroenLinks als PvdA drong erop aan dat banken moeten meebetalen aan de leningen. Vanmiddag zou de minister antwoorden en wordt over het pakket gestemd.