Tot hoelang na je dood houd je je sofinummer?

De mens is geen nummer, dat weet iedereen. Maar hij heeft er doorgaans wel veel. Hoelang houdt hij na zijn dood zijn sofinummer, wil Frank van Helmond uit Zoetermeer weten.

Het sofinummer (afkorting van ‘sociaal-fiscaal nummer’) is een identificatienummer dat sinds 1988 door de Belastingdienst wordt toegekend. Sinds 26 november 2007 is dit nummer vervangen door het zogenoemde ‘burgerservicenummer’ (BSN). Het BSN is als nummer gelijk aan het sofinummer, maar heeft een ruimer wettelijk kader waardoor het kan worden gebruikt in contact met álle overheidsorganisaties.

Het burgerservicenummer bestaat uit negen cijfers en voldoet aan een variant van de zogenaamde ‘elfproef’, om controleren of er niet twee cijfers zijn verwisseld. Dat gaat zo: als je je het burgerservicenummer voorstelt als een reeks letters van A tot en met I, dan moet (9 x A) + (8 x B) + (7 x C) + (6 x D) + (5 x E) + (4 x F) + (3 x G) + (2 x H) - (1 x I) een veelvoud van 11 zijn.

Om alle Nederlanders een uniek BSN te geven dat ook aan deze variant van de elfproef voldoet, moet een nummer van negen cijfers voldoende zijn. Dat zijn namelijk 1 miljard : 11 = bijna 91 miljoen nummers. Met zo veel zijn we (voorlopig) niet. Zo kan het dat je eigen BSN ook na je dood gekoppeld blijft aan jouw naam. Met dit verschil: in de gemeentelijke basisadministratie sta je onder dit nummer niet meer vermeld als ‘ingezetene’, maar als ‘ingeschrevene’. Maar wel voor eeuwig dus.

Met mobiele telefoonnummers ligt het anders. Volgens telecomautoriteit OPTA vervalt het contract met de aanbieder van mobiele telefonie op het moment van overlijden. Drie maanden later mag de provider het nummer aan een andere klant aanbieden. En dat is maar goed ook, bleek recent uit een rapportage. Het aantal 06-nummers groeit zo hard, dat een tekort dreigt.

In 2009 is het totaal aantal uitgegeven mobiele nummers opgelopen tot 49,3 miljoen. Dit is 82,2 procent van de beschikbare 06-nummers (in 2008 was dit nog 77,3 procent). Van de ruim zestig miljoen 06-nummers die nu beschikbaar zijn, waren er eind vorig jaar nog maar ongeveer 10.700.000 over. En die zijn waarschijnlijk binnen vier jaar op.

Maar geen nood. Niet alle mogelijke cijfercombinaties zijn nu in gebruik; een deel is door het ministerie van Economische Zaken tijdelijk gereserveerd. De OPTA heeft het ministerie nu gevraagd meer nummers, bijvoorbeeld die beginnen met 06-0 en 06-9, beschikbaar te stellen.

Leonie van Nierop

    • Leonie van Nierop