Ook op protestants internaat misbruik

Ook het seksueel misbruik op protestants-christelijke internaten en internaten op algemene grondslag moet onderzocht worden. Daarvoor pleit Guido Wiersma, oud-voorzitter van de Vereniging Internaten Nederland (VIN), vandaag in deze krant.

Bij deze vereniging waren tot eind jaren tachtig vijftien (voormalige) protestantse en algemene internaten aangesloten. De meeste ervan bestaan inmiddels niet meer.

Wiersma bevestigt dat seksueel misbruik ook in niet-katholieke internaten voorkwam. Zoals in het voormalig protestantse Jongensinternaat Zeist in de jaren zeventig. Wiersma werkte daar als adjunct-directeur. Ook is hij als voorzitter van de VIN in de jaren tachtig geconfronteerd met misbruik bij aangesloten internaten in Baarn en Vilsteren.

Wiersma doet zijn oproep voorafgaand aan de presentatie van het plan van aanpak voor het onderzoek naar seksueel misbruik binnen rooms-katholieke internaten en instellingen, vanmiddag door Wim Deetman.

Wiersma vindt het belangrijk dat Deetman zijn werkterrein verbreedt. Om de situatie in de katholieke internaten goed te kunnen beoordelen, moet je ook weten hoe het er elders aan toeging, vindt de oud-VIN-voorzitter.

NRC Handelsblad ontving afgelopen maanden 350 getuigenissen over seksueel misbruik in katholieke internaten en parochies. Daartegenover staan vijf meldingen over misbruik in protestantse internaten en internaten op algemene grondslag.

Vanmorgen heeft de protestantse gemeente in Bussum gemeld twee weken geleden een melding te hebben ontvangen van een vrouw die zegt dat zij als minderjarige misbruikt is door twee gemeenteleden. De kerkgemeente heeft excuses en hulp aangeboden. De gelovigen zijn per brief geïnformeerd. De beschuldigde gemeenteleden zijn overleden.