Olie gezonken platform bereikt kust Louisiana

Olie uit het gezonken boorplatform Deepwater Horizon heeft voor het eerst land bereikt. Ook zijn de eerste met olie besmeurde vogels gesignaleerd. De Amerikaanse kustwacht meldt dat een dun olievlies voor het strand van Freemason Island ligt, een eiland 80 kilometer voor de kust van Louisiana.

Freemason Island is onderdeel van de Chandeleur eilanden, het op één na oudste beschermde natuurgebied in de Verenigde Staten, met veel bedreigde vogelsoorten. „Het is ongelooflijk dat we de olie al zo lang in het water hebben”, zegt Jacqui Michel van National Oceanic and Atmospheric Administration, „en zo weinig op de kust.” De komende dagen draait de wind, waardoor meer olie aan land verwacht wordt.

Een van BP’s hoogste bestuurders, Robert Dudley, zegt dat hij „er niet aan twijfelt” dat de olieramp de wijze waarop op zee naar olie geboord wordt „voor altijd zal veranderen”. De komende dagen wordt een metalen koepel van 90 ton als een trechter over de lekkage worden geplaatst, zo hoopt BP. De koepel moet de olie vanaf maandag gaan opvangen en en via een pijp naar een schip leiden.

Het is voor het eerst dat zo’n project zo ver onder de zeespiegel wordt uitgevoerd. BP en de kustwacht zijn daarom voorzichtig over de kansen van slagen. „We kunnen succes niet garanderen, maar het is een belangrijke stap om verdere lekkage tegen te gaan”, zegt BP-topman Hayward.

Geschat wordt dat het apparaat ongeveer 85 procent van de uitgelekte olie zou kunnen opvangen. Andere middelen die momenteel worden gebruikt om verdere verspreiding tegen te gaan zijn verbrandingen van de olie die op het water drijft en het verspreiden van chemische middelen. Het toevoegen van de oplossers aan de olievlek onder en boven water is een van de meest ingrijpende experimenten met chemische middelen ooit in de VS, en is controversieel vanwege de mogelijke bijkomende schade aan het milieu.

Het door BP gehuurde boorplatform Deepwater Horizon zonk op 22 april, twee dagen na een explosie. BP heeft geen uitlatingen gedaan over de oorzaak.