Nederland & Europa kort

Maximale vergoeding voor bagage die kwijt is: 1.134,71 euro

BRUSSEL. Het maximale bedrag dat Europese luchtvaartmaatschappijen passagiers moeten vergoeden voor kwijtgeraakte bagage bedraagt 1.134,71 euro. Dat maximumbedrag geldt voor de materiële en immateriële schade samen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald, na een vraag van een handelsrechtbank in Barcelona. Passagiers met bagage die meer waard is dan dat maximum, kunnen dat bij het inchecken aangeven, om zo (tegen betaling) aanspraak te kunnen maken op een hogere vergoeding. (ANP)

Europees Parlement eens over extra leden

BRUSSEL. Het Europees Parlement is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van het EU-verdrag die uitbreiding van het aantal leden mogelijk maakt. De zetel die Nederland extra krijgt, gaat naar de PVV. Het Europarlement werd vorig jaar gekozen onder het Verdrag van Nice, waarin het 736 leden telde. In december 2009 werd het Verdrag van Lissabon van kracht, dat uitgaat van 751 leden. In totaal komen er achttien leden bij uit twaalf landen. (ANP)

Betere bescherming asielzoekers onder 18

BRUSSEL. De EU gaat minderjarigen die zonder begeleiding in de EU aankomen meer bescherming bieden. De Europese Commissie keurde daarvoor gisteren een actieplan goed. Dat plan moet ervoor zorgen dat zo snel mogelijk over de toekomst van kinderen jonger dan achttien wordt beslist; zo mogelijk binnen zes maanden. (ANP)