Frankrijk bevriest uitgaven staat

Frankrijk bevriest de komende drie jaar de overheidsuitgaven. Deze naar Franse begrippen ongekende maatregel is gisteren afgekondigd door premier Fillon. Hij kondigde ook aan voor 5 miljard euro aan fiscale voordelen te schrappen. Ministeries moeten tot 2012 daarnaast 8 tot 9 miljard per jaar bezuinigen, waarvan de helft al volgend jaar.

Daarmee neemt de regering van president Sarkozy een wending die in de Franse politiek traditioneel zeer gevoelig ligt. Een strenge bezuinigingspolitiek is taboe sinds de carrières van premier Fabius in 1983 en premier Juppé in 1995 hierop stukliepen.

Ook Sarkozy koos tot dusverre voor een Keynesiaanse investeringspolitiek, waarbij een groei van de overheidsuitgaven de economische groei moest stimuleren. Onder druk van de Griekse crisis breekt Parijs daar nu mee. „Onze schuld is opgelopen door de crisis, omdat wij het nodig vonden ervoor te zorgen dat onze economie niet verstikt zou raken”, legde Fillon uit in een tv-interview. „Maar vanaf nu staat het terugbrengen van de schuld voorop.” De Franse staatsschuld bedraagt ruim 1.500 miljard euro, meer dan 80 procent van het BBP, het begrotingstekort ligt rond 8 procent.

De Franse politieke wending valt samen met de gezamenlijke oproep van Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel voor een strengere begrotingsdiscipline in Europa. Parijs lijkt, na eerdere verzoeken om meer souplesse, alsnog van plan het begrotingstekort binnen drie jaar terug te brengen binnen de normen van het Europese Stabiliteitspact. Fillon kondigde gisteren aan het begrotingstekort in 2011 terug te brengen tot 6 procent, in 2012 tot 4,6 procent en het jaar daarop tot 3 procent. „Wij bereiden moeilijke maatregelen voor”, zei Fillon.

    • René Moerland