Economie kort

VNO-NCW en MKB: extra vrije dag op 5 mei slecht idee

DEN HAAG. Ondernemers betalen de rekening van een extra vrije dag, vrezen VNO-NCW en MKB Nederland. De werkgeversorganisaties zijn dan ook geen voorstander van een jaarlijkse extra vrije dag op 5 mei om onze vrijheid te herdenken. PvdA-leider Job Cohen stelde deze week voor dat 5 mei elk jaar een officiële feestdag moet zijn en daarmee een vrije dag. Nu is dat eens in de vijf jaar het geval. De werkgeversorganisaties vinden dat het idee sympathiek oogt, maar dat „de voorstanders gemakshalve niet over de rekening reppen, die bij de ondernemers komt te liggen”. Ze vinden dat het aanwijzen van een nieuwe nationale vrije dag alleen kan, als daarvoor een andere vrije dag wordt ingeleverd. Enkele politieke partijen hebben dat al voorgesteld. Volgens de werkgeversorganisaties zit ons land al in de top van Europa met het huidige aantal verlofdagen. „De Nederlandse werknemer werkt per jaar al weinig uren in vergelijking met zijn collega’s elders, wat mede komt door de grote hoeveelheid vakantie- en vrije dagen hier.” De ondernemers wijzen er bovendien op dat meer vrije dagen kort achter elkaar het risico met zich meebrengen dat in de tussentijd massaal wordt vrijgenomen, terwijl het werk wel moet worden gedaan. (ANP)

Verlies voor Sara Lee, de eigenaar van DE

DOWNERS GROVE. Het Amerikaanse concern Sara Lee, in Nederland eigenaar van koffiebrander Douwe Egberts, is in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gekomen. Het verlies van 336 miljoen dollar is veroorzaakt door een hogere belastingaanslag na het afstoten van activiteiten op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Dit maakte Sara Lee gisteren bekend. Het concern sloot eind maart het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar af. Een jaar geleden publiceerde het bedrijf nog een kwartaalwinst van 165 miljoen dollar. Sara Lee richt zich nu vooral op voeding en koffie. Andere activiteiten worden verkocht. De internationale tak voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging komt deels in handen van Unilever. Een deel van Ambi Pur (luchtverfrissers) gaat naar Procter & Gamble. De omzet uit voortgezette activiteiten kwam het afgelopen kwartaal uit op 2,58 miljard dollar, gelijk aan de omzet een jaar eerder. (ANP)

DSB maskeerde wanbetalers

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. DSB bank heeft in 2007 betalingsachterstanden van klanten met een krediet of een hypotheek uit de boeken gehaald. Daardoor kwam er geld vrij dat gereserveerd was als voorziening voor achterstanden. Ook werd de schuldpositie van de bank zo mooier voorgesteld aan beleggers die geld staken in hypotheekobligaties van DSB Bank. Dat blijkt uit een brief van toenmalig financieel topman Jaap van Dijk die Het Financieele Dagblad gisteren publiceerde. Uit de brief blijkt dat Van Dijk in 2007 met veel moeite de praktijk om wanbetalers uit de boeken te halen heeft weten terug te draaien. Dat leverde hem wel een conflict op met de andere DSB-bestuurders Hans van Goor en Dirk Scheringa, die voorstander waren van deze methode. DSB-oprichter en eigenaar Scheringa heeft vervolgens in oktober dat jaar tegen Van Dijk gezegd dat hij moest vertrekken. De brief van Van Dijk van november 2007 is gericht aan de raad van commissarissen van de bank. Over de boekhoudkundige truc schrijft Van Dijk dat „na enkele zeer onplezierige discussies in de raad van bestuur onder druk van Reggie en mij besloten is deze onjuiste wijze van registreren te repareren”. Reggie de Jong was ook lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor de ICT. Zij stapte in april 2008 op de bij DSB Bank. De werkwijze die tot ruzie leidde in de raad van bestuur werd uitgevoerd door Hans van Goor.