DNB gaat toezicht op banken extra uitbreiden

Toezichthouder De Nederlandsche Bank gaat haar toezicht uitbreiden. Meer dan in het verleden zal worden gekeken naar de samenhang van financiële ontwikkelingen en de risico’s die dat meebrengt voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Tot aan de kredietcrisis lag de nadruk meer op de stabiliteit van individuele instellingen.

Directeur Lex Hoogduin van DNB zegt dat die manier van toezicht onvoldoende heeft gewerkt. „De les uit de crisis is dat gezonde individuele instellingen geen garantie zijn voor een gezond stelsel”, zegt Hoogduin.

Daarom breidt DNB haar toezichtstaken verder uit. „We zijn daar in 2004 mee begonnen, maar gaan er nu steviger op door”, zegt Hoogduin. Hij ziet vier terreinen die de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen ondermijnen: de huizenmarkt, de solvabiliteit van banken, de beschikbaarheid van liquiditeit in het financiële stelsel en de buffers op geldmarkttransacties. Hoogduin: „We werken aan maatregelen die bijvoorbeeld de buffers bij banken kunnen verhogen op basis van risico’s die we in het hele stelsel zien.”

Ook pleit DNB voor maatregelen die de hoogte van een hypotheek afhankelijk maken van de waarde van het onderpand. Hoogduin: „In Azië wordt al gewerkt met dergelijke maxima. Wij willen nog een stap verder gaan en die ratio verlagen als het economisch goed gaat. Daarmee leun je ‘tegen de wind in’, en bouw je buffers op als de economie dat aan kan.”

De nieuwe werkwijze van DNB sluit aan bij de nog op te richten European Systemic Risk Board, een Europees platform dat vanaf volgend jaar de weerbaarheid van het financiële stelsel controleert.

    • Egbert Kalse