Rechter legt 30 jaar cel op. Moet een celstraf van 40 jaar ook kunnen?

gevangenisDe rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een 49-jarige man en zijn 22-jarige zoon veroordeeld tot dertig jaar cel voor een dubbele moord, brandstichting en diefstal. Voor zover bekend heeft de rechter slechts één keer eerder een celstraf van dertig jaar opgelegd. Heeft het dan nut om de maximum celstraf voor zware delicten te verhogen van dertig jaar naar veertig jaar, zoals het CDA bepleit?

Deskundigen zien niets in het plan van het CDA, zeggen zij in dit artikel (voor abonnees) in NRC Handelsblad. In harde bewoordingen verwerpen zij het voorstel zoals het CDA dat in haar verkiezingsprogramma heeft staan. ‘Politieke spierballentaal’. ‘Onzinnig.’ ‘Totaal onbegrijpelijk.’ En nog vileiner: ‘CDA-onwaardig.’ Daar denken de CDA-leden anders over. Op het CDA-congres, dat twee weken geleden plaatsvond in Den Haag, schaarde het merendeel van de leden zich stilzwijgend achter het voorstel. Geen discussie.

De maximum celstraf is vrij recent, in 2006, nog verhoogd van twintig naar dertig jaar. Die verhoging was onomstreden: iedereen was het er over eens dat de kloof tussen twintig jaar cel en levenslange gevangenisstraf te groot was. Over de levenslange gevangenisstraf is al jaren discussie. In Nederland betekent levenslang detentie ‘tot de dood erop volgt’, tenzij een gedetineerde gratie krijgt. Lees hier een eerdere posting op dit weblog over deskundigen die het gratiebeleid hekelen.

Volgens tegenstanders van het CDA-voorstel heeft het verhogen van de maximum celstraf geen nut. Immers, de rechter legt niet vaak straffen boven de twintig jaar op. Ook is een lichte daling te zien in het aantal veroordelingen tot levenslang. Strafrechtdeskundige Ybo Buruma: ’Dus niets duidt erop dat de rechter vindt dat hij hogere straffen moet kunnen opleggen.’

Pas wanneer de levenslange celstraf in Nederland verdwijnt, zeggen deskundigen, moet de maximum gevangenisstraf omhoog.

Wat vindt u van het CDA-voorstel om de maximumstraf te verhogen van dertig naar veertig jaar? Past het binnen het huidige strafklimaat in Nederland: hard, harder, hardst? Bent u het eens met de deskundigen die spreken van ‘symboolpolitiek’? Of vindt u het juist goed dat een rechter bij het opleggen van hoge celstraffen meer mogelijkheden krijgt?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • brijlaarsdam