Met ADHD naar gewone school

Met het ‘Passend Onderwijs’ zullen meer leerlingen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs gaan. Onlangs verklaarde de Kamer de onderwijsvernieuwing ‘controversieel’, maar de inhoudelijke voorbereidingen gaan door. Kan het Rijk dit verlangen van de basisscholen?

pagina 10 en 11