Kort Europees

Europarlement is het eens over delen passagiersgegevens

Brussel, 6 mei. Het Europees Parlement heeft zich gisteren achter een voorstel van Sophie in ’t Veld (D66) geschaard over duidelijke voorwaarden voor de uitwisseling van passagiersgegevens met de Verenigde Staten. Hierdoor moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, opnieuw in onderhandeling met de VS over het doorgeven van passagiersgegevens. „De massale uitwisseling van persoonsgegevens vraagt om spijkerharde garanties en de bescherming van burgerrechten”, aldus In ’t Veld gisteren. In het akkoord moet volgens de Europarlementariër duidelijk staan dat bij uitwisseling van passagiersgegevens aan de Europese standaarden moet worden voldaan. Daarnaast moet voor uitwisseling onomstotelijk worden aangetoond dat het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk en proportioneel is. De VS zeggen de data nodig te hebben in de strijd tegen terrorisme. Het Europees Parlement gebruikte in de kwestie over de passagiersgegevens voor het eerst de macht die het kreeg door het nieuwe Europees Verdrag van Lissabon, om een beslissing van de lidstaten ongedaan te maken. (ANP)

Maximum bedrag bij bagageverlies

BRUSSEL, 6 mei. Het maximale bedrag dat Europese luchtvaartmaatschappijen passagiers moeten vergoeden voor kwijtgeraakte bagage bedraagt 1.134,71 euro. Dat maximumbedrag geldt voor materiële en immateriële schade samen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vanmorgen bepaald. Het hof deed uitspraak naar aanleiding van een vraag van een handelsrechtbank in Barcelona. Die wilde weten of het maximumbedrag dat in het verdrag van Montreal is vastgelegd voor zowel materiële en immateriële schade schade geldt, of dat moet worden uitgegaan van tweemaal dit bedrag, dus maximaal 1.134,71 euro voor bagage en nog eens eenzelfde bedrag voor immateriële schade. Passagiers wiens bagage meer waard is dan het maximumbedrag, kunnen dat bij het inchecken aangeven om zo eventueel tegen betaling aanspraak te kunnen maken op een hogere vergoeding. (ANP)