DSB maskeerde wanbetalers

DSB bank heeft in 2007 betalingsachterstanden van klanten met een krediet of een hypotheek uit de boeken gehaald. Daardoor kwam er geld vrij dat gereserveerd was als voorziening voor achterstanden. Ook werd de schuldpositie van de bank zo mooier voorgesteld aan beleggers die geld staken in hypotheekobligaties van DSB Bank.

Dat blijkt uit een brief van toenmalig financieel topman Jaap van Dijk die Het Financieele Dagblad vandaag publiceerde.

Uit de brief blijkt dat Van Dijk in 2007 met veel moeite de praktijk om wanbetalers uit de boeken te halen heeft weten terug te draaien. Dat leverde hem wel een conflict op met de andere DSB-bestuurders Hans van Goor en Dirk Scheringa, die voorstander waren van deze methode. DSB-oprichter en eigenaar Scheringa heeft vervolgens in oktober dat jaar tegen Van Dijk gezegd dat hij moest vertrekken.

De brief van Van Dijk van november 2007 is gericht aan de raad van commissarissen van de bank. In de brief beschrijft hij de reden van zijn vertrek. Over de boekhoudkundige truc schrijft Van Dijk dat „na enkele zeer onplezierige discussies in de raad van bestuur onder druk van Reggie en mij besloten is deze onjuiste wijze van registreren te repareren”. Reggie de Jong was ook lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor de ICT. Zij stapte in april 2008 op de bij DSB Bank.

De werkwijze die tot ruzie leidde in de raad van bestuur werd uitgevoerd door Hans van Goor. Betalingachterstanden van klanten werden door Van Goor in de boeken van de DSB op nul gezet als zij een zogeheten looncessie hadden getekend. Dit betekende dat maandelijkse aflossing van een DSB-klant door zijn werkgever wordt ingehouden op het loon en rechtstreeks aan de DSB wordt betaald. De bank had voor deze betalingachterstanden geld gereserveerd; een voorziening voor het geval de schuld niet meer zou worden afgelost. Maar door de betalingsachterstanden uit de boeken te halen, kon deze voorziening ook worden geschrapt. Dit bedrag – volgens de brief rekenden Van Goor en Scheringa op 24 à 26 miljoen euro – kon dan voor iets anders gebruikt worden.

Voormalig topman Van Dijk heeft ook De Nederlandsche Bank geïnformeerd over de reden van zijn vertrek, blijkt uit de brief. Gerrit Zalm werd later zijn opvolger. Voormalig DSB-bestuurder Hans van Goor was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Dirk Scheringa wilde alleen zeggen dat hij „alles aan de commissie-Scheltema heeft verteld”. De commissie onder leiding van Michiel Scheltema voert een onderzoek uit naar de ondergang van DSB bank. De bank ging in oktober vorig jaar failliet.