De oorlog was zwart-wit

De meerderheid van de Nederlanders was niet wit, niet zwart, maar ‘grijs’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo halen Van der Lans en Vuijsje Chris van der Heijden aan met zijn boek Grijs verleden (Opiniepagina, 3 mei). Deze stelling wekt bij mij steeds weer wrevel en onbegrip op. Voor mij persoonlijk en ik denk voor de hele joodse gemeenschap zijn de jaren ’33 tot ’45 uitsluitend in zeer zwart-wittinten te beschrijven.

Hans Zilversmit

Amsterdam

    • Hans Zilversmit