Akkoord over aanpak kartels in thuiszorg

Thuiszorgorganisaties en mededingingsautoriteit NMa zijn het eens over de aanpak van kartelstructuren in de sector. Tot 2012 geldt een nieuw, mild overgangsregime.

Kern van het akkoord is dat de thuiszorgbedrijven de kans krijgen eenvoudig schoon schip te maken, door mogelijke overtredingen te melden bij een onafhankelijke commissie. Daarnaast dienen de bedrijven intern een zogenoemd complianceprogramma uit te voeren, dat voorkomt dat ze opnieuw in de fout gaan.

Aanleiding voor de afspraken zijn de miljoenenboetes die de NMa in 2008 uitdeelde aan vier thuiszorgbedrijven wegens overtreding van mededingingsregels. De sector stond toen op haar achterste benen. Weliswaar gold al sinds 2004 een kartelverbod, maar tegelijk dienen zorgbedrijven samen te werken om schaars geld zo goed mogelijk te besteden.

Han Noten, voorzitter van zorgwerkgeversorganisatie Actiz, zag „grote verwarring” bij zijn leden en verweet de NMa „totaal onbegrip” voor de situatie in de branche. De NMa stelde daar tegenover dat de thuiszorg tijd genoeg had gehad om misstanden te stoppen.

Met de jongste afspraken toont de NMa begrip voor de worsteling van de thuiszorg, die moeizaam went aan marktwerking en strikte toepassing van concurrentieregels. Omgekeerd beloven de betrokken bedrijven hun medewerkers ervan te doordringen dat afspraken die de concurrentie beperken verboden zijn.

De leden van Actiz en de kleinere brancheorganisatie BTN moeten nog instemmen met de afspraken met de NMa. Daarna is het de bedoeling dat hun leden dit jaar inventariseren welke afspraken de mededinging kunnen schaden. Die moeten ze melden bij een commissie met zorg- en karteldeskundigheid. Ook moeten bedrijven het melden als ze ‘schoon’ zijn. De regeling gaat door als driekwart van de branche, gemeten in omzet, voor 1 juli laat weten deel te nemen.

De commissie die de NMa komend jaar van „zwaarwegend advies” voorziet over de afdoening van kartelovertredingen bestaat uit vijf leden, van wie twee namens de werkgevers en twee namens de NMa. Thuiszorgbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan verboden samenwerking moeten de commissie „vergoedingen” betalen tot 2,5 procent van hun omzet, ongeacht hun financiële situatie.