Twaalf geleerden toetsen studies klimaat

Louise Fresco, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en columnist bij deze krant, is één van de wetenschappers die gaan beoordelen hoe het bekritiseerde IPCC-klimaatpanel functioneert. Het InterAcademy Council heeft gisteren de samenstelling van de twaalfkoppige onderzoekscommissie bekendgemaakt. Econoom en voormalig president van de universiteit van Princeton, Harold Shapiro, zal de commissie leiden.

In de commissie zitten onderzoekers uit uiteenlopende disciplines en van over de hele wereld. Onder hen is de Amerikaans-Mexicaanse scheikundige Mario Molina, die in 1995 met Paul Crutzen de Nobelpijs won voor onderzoek aan de ozonlaag. Louise Fresco is voormalig vicedirecteur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

De commissie zal de klimaatrapporten niet doorkammen op fouten, maar zich richten op procedures en processen. Het gaat om vragen als hoe de betrouwbaarheid van meetgegevens wordt gegarandeerd en gecontroleerd; hoe eenmaal ontdekte fouten in de rapporten worden rechtgezet; en wat de aard en status is van de literatuur waarop de rapporten zijn gebaseerd.

Verder moet de commissie de procedures tegen het licht houden die experts en regeringsvertegenwoordigers volgen om alle verzamelde IPCC-gegevens te wegen en samen te vatten. Ten slotte moet zij nagaan hoe gezichtspunten van uiteenlopende klimaatwetenschappers in de rapportages zijn meegewogen.

De commissieleden hebben geen banden met het IPCC of de VN en krijgen alleen een onkostenvergoeding. Op 14 en 15 mei zal het comité voor het eerst bijeenkomen, in Amsterdam. Uiterlijk 30 augustus moet het zijn bevindingen aan de VN aanbieden.

De InterAcademy Council vertegenwoordigt wetenschapsacademies wereldwijd en werd tien jaar geleden opgericht. Het roulerende voorzitterschap is in handen van Robbert Dijkgraaf en de Chinese Lu Yongxiang. Op 10 maart kreeg Dijkgraaf in New York het verzoek tot de evaluatie door de secretaris-generaal van de VS, Ban Ki-moon, en IPCC-directeur Rajendra Pachauri. Dat past bij het Council dat onafhankelijke, wetenschappelijk gefundeerde en peer-reviewed adviezen wil geven aan organisaties als de VN.