Rechterlijke misleiding

De president van de Hoge Raad verklaarde dat de raad bij de herziening van de zaak Lucia de B. weldegelijk beschikte over nieuwe gegevens (Opiniepagina, 29 april). Maar op grond van het oorspronkelijke dossier had de CEAS al geconcludeerd dat de zaak niet klopte. Dat hebben de rechters dus steeds geweten. De advocaat-generaal liet daarop een geheel onnodig onderzoek doen, waaruit niets nieuws bleek. Het nieuwe inzicht waarover de president rept bestaat dus niet. Waarom probeert hij ons te misleiden? Omdat de rechterlijke macht zich bij herzieningen altijd verschuilt achter een novum: iets wat de lagere rechters niet konden weten, zodat hun geen blaam treft. Het zogenaamde nieuwe onderzoek in de zaak-Lucia was opgedragen, niet omdat er onduidelijkheid was, maar om zich achter een novum te kunnen verbergen. Het is allemaal niet nieuw: eerder publiceerde ik met collega’s in het Nederlands Juristenblad over twee verzonnen nova: in de Deventer Moordzaak en in de zaak Ina Post. Het ging om een ‘nieuw’ DNA-onderzoek dat nooit had plaatsgevonden, en een ‘nieuwe’ temperatuurmeting die altijd al in het dossier zat. En nu hebben we dus een ‘nieuw’ onderzoek dat niets nieuws opleverde. Het patroon is al te doorzichtig: de president maakt zich met zijn brief tot de leider van een veelomvattende nationale strafrechtelijke cover-up. Aan een lichaam dat zich zo corrumpeert, kan herzieningsonderzoek niet worden overgelaten.

W.A.Wagenaar

Utrecht