Rechter: borg voor ziekenhuis geen staatssteun

De borg die de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen december vorig jaar stelden voor het zorgconcern Orbis is geen staatssteun. Dat concludeert de rechtbank in Maastricht in een kort geding, aangespannen door het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM).

Orbis raakte vorig jaar in de problemen, onder meer door de bouw van een futuristisch ziekenhuis op de grens van Sittard en Geleen. Om de zaken financieel op orde te krijgen besloot het concern tot een reorganisatie, waarbij meer dan vijfhonderd personeelsleden werden ontslagen. Voor het bijbehorende sociaal plan had Orbis 15 miljoen euro nodig, die de banken alleen wilden geven als derden borg zouden staan voor terugbetaling. Limburg en Sittard-Geleen wilden dat onder voorwaarden doen.

Volgens het AZM was dat een vorm van concurrentievervalsende staatssteun. De rechtbank Maastricht vindt dat niet. Voor de borgstelling wordt een meer dan marktconforme vergoeding betaald. Bovendien had Orbis dan volgens Europese criteria moeten kunnen worden bestempeld als ‘onderneming in financiële moeilijkheden’. Dat was in december 2009 niet zo, oordeelt de rechter.

Limburg en Sittard laten weten de uitspraak steeds met vertrouwen tegemoet te hebben gezien. Het AZM zegt blij te zijn met de verschafte duidelijkheid. „Er zit dus een ontsnappingsmogelijkheid in het systeem van marktwerking in de zorg”, constateert bestuursvoorzitter Guy Peeters. „Ziekenhuizen kunnen om steun vragen bij lokale en regionale overheden, waar het Rijk geen geld meer wil geven. Bij toekomstige projecten, met name op het gebied van onroerend goed en infrastructuur, zullen wij gaan bekijken welke rol provincie en gemeente voor ons kunnen spelen.”