nrc.nl/ onderwijs

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het slagingspercentage van havisten en vwo’ers in Rotterdam lager ligt dan het landelijk gemiddelde.