Meer dan 6.500 klachten bij curatoren DSB

De curatoren van de failliete DSB Bank hebben tot nu toe 6.527 klachten ontvangen van klanten van de bank van Dirk Scheringa. De meeste klagers stellen dat de bank niet aan de zorgplicht heeft voldaan bij het afsluiten van leningen, hypotheken en verzekeringen.

Het is de curatoren van DSB nog niet gelukt om de hypotheek- en kredietportefeuille van de bank te verkopen. Die bestaat uit ruim 150.000 leningen voor een bedrag van 6,3 miljard euro. Geïnteresseerden wilden te weinig betalen voor de portefeuille, het belangrijkste bezit van de failliete bank.

Dat schrijven de curatoren in het derde faillissementsverslag, dat gisteren is gepubliceerd. Doordat de hypotheken en kredieten niet zijn verkocht, zullen schuldeisers langer moeten wachten op uitkeringen door de curatoren. De curatoren denken in het tweede kwartaal van volgend jaar een eerste uitkering te kunnen doen.

De hypotheek- en kredietportefeuille zal waarschijnlijk worden ondergebracht bij een zelfstandige maatschappij die de leningen zal beheren. In het najaar zal opnieuw worden gekeken of de portefeuille kan worden verkocht.

Het aantal klachten is aanzienlijk hoger dan verwacht, schrijven de curatoren in het verslag. Veel klanten van DSB stellen dat de bank niet genoeg informatie heeft gegeven bij financiële producten, en dat ze bij het aangaan van leningen onnodige, dure verzekeringen moesten afsluiten.

Veel van de spaartegoeden die mensen bij de DSB Bank hadden uitstaan op het moment dat de bank failliet ging, vielen onder het depositogarantiestelsel. In totaal heeft De Nederlandsche Bank 3,5 miljard euro uitgekeerd.

Bij de failliete bank zijn nu nog ongeveer 8.000 rekeninghouders die meer dan een ton bij de bank hadden. In totaal gaat dat om een bedrag van 108 miljoen euro dat ze boven een ton hadden staan. Daarnaast zijn er nog 4.700 mensen die een zogeheten achtergesteld deposito bij de DSB Bank hadden. Dat viel niet onder het garantiestelsel. In totaal gaat dit om een bedrag van 112 miljoen euro.

Elke maand ontvangt DSB ruim 30 miljoen rente op de uitstaande leningen. Sinds het faillissement in oktober is er zo ruim 426 miljoen euro binnengekomen. Daarmee hebben de curatoren onder meer een lening bij De Nederlandsche Bank (DNB) afgelost.