'Maak einde aan cannabisverbod'

CDA’er Gerd Leers blijft zich afzetten tegen het standpunt dat zijn partij inneemt op het terrein van cannabis. Hij pleit al jarenlang voor legalisering en regulering van softdrugs, terwijl het CDA het liefst alle coffeeshops wil sluiten. Tijdens het Cannabis Tribunaal gisteren in het Haagse café Dudok haalde Leers fel uit naar politiek Den Haag.

leersCDA’er Gerd Leers blijft zich afzetten tegen het standpunt dat zijn partij inneemt op het terrein van cannabis. Hij pleit al jarenlang voor legalisering en regulering van softdrugs, terwijl het CDA het liefst alle coffeeshops wil sluiten.

Tijdens het Cannabis Tribunaal gisteren in het Haagse café Dudok haalde Leers fel uit naar politiek Den Haag. ‘We blijven te veel hangen in de discussie of cannabis goed of slecht is en of je voor of tegen bent. Daar schieten we geen meter mee op, we moeten ons richten op oplossingen.’

Leers, die van 1990 tot 2002 Tweede Kamerlid was en daarna tot begin dit jaar burgemeester van Maastricht, verwijt beleidsmakers dat zij softdrugs te veel moraliseren in plaats van er pragmatisch mee om te gaan. Hij pleit voor regulering: het verbod afschaffen maar vervolgens wel duidelijke randvoorwaarden stellen. ‘Bij alcohol doen we dat toch ook’, zegt hij. Hij noemt het Nederlandse gedoogbeleid ‘hypocriet’: drugs mogen in coffeeshops verkocht en gebruikt worden, maar om aan drugs te kunnen komen dwingt de overheid eigenaren van coffeeshops in zee te gaan met criminelen. Lees hier op de website van het Openbaar Ministerie wat het Nederlandse gedoogbeleid inhoudt.

Het is niet de eerste keer dat Leers zo openlijk kritiek heeft op het standpunt van zijn eigen partij. Zoals hij zelf gisteren zei: ‘Ik ben trouw aan mijn partij, maar op dit punt heb ik een heldere, andere opvatting.’ Als burgemeester van Maastricht schreef hij al eerder opinieartikelen over het gedoogbeleid in NRC Handelsblad. Lees hier (voor abonnees) uit 2005 het artikel ‘Stop de hypocrisie rond de drugshandel in de grensregio’s’ en uit 2007 ‘Haal teelt van cannabis uit de criminaliteit’.

‘Hij zit duidelijk met het drugstoerisme in Maastricht in zijn maag’, reageerde Tweede Kamerlid Cisca Joldersma, die voor het CDA het woord voert over (soft)drugs, vijf jaar geleden in het Rotterdams Dagblad. ‘Maar de weg die Gerd op wil, is de verkeerde weg.’ Lees hier in het concept-verkiezingsprogramma wat het CDA wil op het gebied van softdrugs (pagina 16, 2.4.23).

Als Tweede Kamerlid wilde Leers drugs zelf ook verbieden. Naar eigen zeggen omdat hij dacht dat het gebruik daardoor zou afnemen. Maar als burgemeester kwam hij er achter dat een verbod niet werkt. ‘Het zijn in Maastricht niet de coffeeshops die de problemen veroorzaken’, constateert Leers. ‘Het zijn de politici die de problemen moraliseren en politiseren.’ Ook internationaal moet het nodige veranderen, vindt Leers. ‘In Limburg zorgen de massaal toestromende buitenlanders voor veel problemen, en hoe komt dat? Omdat zij in hun eigen land geen cannabis kunnen kopen.’

Bij het Cannabis Tribunaal, dat gisteren voor de tweede keer werd gehouden, gingen deskundigen met elkaar in debat over het Nederlandse cannabisbeleid. Naast Gerd Leers waren dat onder anderen Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Nicole Maalsté, die al jarenlang de cannabisbranche onderzoekt en voormalig minister-president en grondlegger van het gedoogbeleid Dries van Agt (CDA). Volgens Van Agt is een wijziging van het huidige systeem onvermijdelijk, maar hij heeft er een hard hoofd in. ’Voor mijn dood zal ik mijn gelijk niet krijgen.’

Wat vindt u van het Nederlandse gedoogbeleid? Welke voor- en nadelen ziet u in het beleid? Denkt u dat het gebruik van drugs zal toenemen als cannabis wordt gelegaliseerd?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • brijlaarsdam