Intensieve veeteelt

In nrc.next van van 29 april stond het door honderd hoogleraren ondertekende pamflet ?Wij zijn klaar met de vee-industrie?. Uiteraard worden dieren gefokt om meer productie te leveren. Al sinds het ontstaan van de veeteelt heeft de mens er naar gestreefd om gewenste eigenschappen bij het dier te vergroten. Wellicht is doorslaggevend voor je standpunt ten aanzien van de intensieve veeteelt of je al dan niet van mening bent dat het dier ten dienste staat van de mens.

E. Winckers

Zeist

    • E. Winckers