Correcties & aanvullingen

Arctisch gebied

In het artikel Russen en Noren eens over Barentszzee (28 april, pagina 4) staat dat Zweden en Finland aanspraak maken op grondstoffen in de wateren van het Arctische gebied. Dit is onjuist.

Walcheren

Het artikel Bevrijding van dag tot dag (NRC Weekblad 1 mei, pagina 16) meldt abusievelijk dat de Duitsers in 1944 Walcheren onder water hebben gezet. Dat is niet juist. Het was het werk van de geallieerden.