CDA en D66: ambtenaren onder gewoon arbeidsrecht

De voorkeursbehandeling van ambtenaren bij ontslag en WW moet worden afgeschaft. Voor de 900.000 ambtenaren dient hetzelfde arbeidsrecht te gelden als voor andere werknemers. Dat stellen CDA en D66, die in de Tweede Kamer een initiatiefwet voorbereiden om de voorkeursbehandeling aan te pakken.

„Het is tijd voor een normalisering van de rechten van ambtenaren. Het gaat erom gelijke rechten en gelijke bescherming voor alle werknemers te realiseren”, zegt Kamerlid Fatma Koser Kaya (D66). Samen met Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) werkt ze aan de initiatiefwet. Voordat deze, waarschijnlijk na de zomer, zal worden ingediend, krijgen vakbonden en andere organisaties de tekst ter commentaar toegezonden.

„Waarom zouden ambtenaren anders behandeld moeten worden dan gewone werknemers”, zegt Van Hijjum. Ambtenaren genieten meer rechten. Zo kunnen ze bij ontslag vier keer tegen zo’n besluit in beroep gaan. Een gewone werknemer kan hooguit twee keer in beroep gaan. Een ontslagprocedure duurt dus ook twee keer zo lang, zegt Koser Kaya.

Ook krijgen ambtenaren een werkloosheidsuitkering, omdat in veel gevallen een aanvullende uitkering wordt gegeven. Soms is het in verband met de bijzondere rechtspositie voor de overheid voordeliger een ambtenaar betaald thuis te laten zitten dan deze te ontslaan. Het gelijktrekken van de rechtspositie van ambtenaren met die van andere werknemers moet het ook gemakkelijker maken van de publieke naar de private sector over te stappen, stelt Van Hijum. Hij wil wel de speciale positie van militairen en leden van de rechterlijke macht handhaven.

CDA en D66 verwachten enkele honderden miljoenen te kunnen besparen als het speciale arbeidsrecht voor ambtenaren uit 1929 is gelijkgetrokken met het gewone arbeidsrecht. Koser Kaja diende enkele jaren geleden al een motie in met deze strekking, waar een meerderheid van de Kamer achter stond inclusief de PvdA. Maar het kabinet zag geen reden om het voorstel over te nemen.

Zowel Koser Kaja als Van Hijum verwacht dat ze op brede steun van de Kamer kunnen rekenen. Veel partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor bezuinigingen op de overheid. Met dit voorstel moet dit gemakkelijker en goedkoper worden.

De VVD schaart zich achter het voorstel. „Heel verstandig”, reageert Kamerlid Stef Blok. De VVD pleit al twintig jaar voor versoepeling van het ontslagrecht, dus ook voor ambtenaren, aldus Blok.