Camping-tv als geuzennaam

Nieuwsrubriek Hart van Nederland jubileert volgende week. SBS 6 introduceerde een nieuw nieuwsgenre met emotie en dichtbij het publiek dat veel navolging kreeg. „Het persoonlijke, individuele verhaal beklijft beter.”

Een Nederlandse wereldkampioen thaiboksen? „Als ik het niet weet, mis ik het ook niet”, oordeelt een eindredacteur. Genadeloos worden sommige onderwerpen afgeserveerd. In een van de zilverkleurige torens aan het Rietlandpark in Amsterdam vergaderen journalisten van Hart van Nederland over de onderwerpkeuze van die avond.

Veel handen gaan op elkaar voor de Hema Ontwerpwedstrijd. „Hollandser kun je het niet krijgen.” De familieleden van de vermoorde Amsterdamse agente Gabrielle Cevat willen dat het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep gaat tegen de in hun ogen te lage straf voor de dader. „Families zijn altijd boos als een straf lager uitvalt. Wat is het nieuwe element?”, vraagt een van de redacteuren.

Het SBS-programma Hart van Nederland poogt dagelijks het grote en kleine nieuws uit Nederland een menselijk gezicht te geven. Daarmee heeft de jubilerende nieuwsrubriek navolging gekregen in de audiovisuele en geschreven pers (zie kader). „In de journalistiek is human interest een belangrijkere rol gaan spelen. Als je de mens achter het nieuwsfeit laat zien, beklijft nieuws beter”, zegt eindredacteur Roy Peters.

De vroege editie, gericht op een jong publiek, is snel en zakelijker van toon, de ‘klassieke’ editie later op de avond staat in het teken van ‘emotienieuws’ uit de regio. Naar beide afleveringen kijken dagelijks gemiddeld anderhalf miljoen mensen, veel meer dan naar De Nieuwe Uri Geller en Move like Michael Jackson, het weekendamusement van SBS 6. Hart van Nederland was altijd al populair, maar ontpopt zich dit seizoen als ‘het kijkcijferkanon’ van de commerciële zender.

Fons van Westerloo, voorzitter van de nieuwe publieke omroep WNL, bedacht het programma als directeur van SBS. „Plaatselijke gebeurtenissen spelen een veel belangrijkere rol in het dagelijks leven van mensen dan de situatie in het Midden-Oosten”, zei hij. Ook was Hart van Nederland goedkoper te maken dan de nieuwsrubrieken die afreizen naar brandhaarden in de wereld.

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep, kijkt met enige jaloezie naar Hart van Nederland. „Dat hadden we graag gehad als publieke omroep. Wij hebben destijds een kans gemist om laagdrempelig nieuws te brengen.”

Emotie. Dichtbij. Sociale Antenne. Positief Nieuws. Actiejournalistiek. Deze kernwoorden staan op een groot vel papier op een raam van de redactie van Hart van Nederland. Het blad ontneemt het zicht naar buiten aan de vergadertafel. „We zijn complementair aan het NOS Journaal”, zegt eindredacteur Peters. Politiek en economie komen alleen aan bod als beleid of cijfers worden teruggebracht naar de menselijke maat. „Als bezuinigingen een stad treffen, dan spreken wij niet de burgemeester, maar de burger.”

Een van de bureauredacteuren vraagt zich bij de nieuwsselectie altijd af: ‘Zou mijn kapper dit interesseren?’ „Als ik vermoed dat kappers erover zouden praten, dan is het een goed onderwerp”, zegt ze.

Het grootste vooroordeel? „Dat we televisie maken over een loszittende stoeptegel”, zegt Peters. En dat Hart van Nederland emoties uitbuit? „We laten mensen in hun waarde. Reacties van geïnterviewden zijn achteraf altijd positief. Als mensen een dierbare hebben verloren door een geweldsmisdrijf zetten we ervaren verslaggevers in die de tijd nemen.”

Collega Jacky de Vries: „Serieuze media zetten ons weg als een sensatie- of campingzender. Dat beschouwen we als een geuzennaam.”

Telefoontjes of mails van kijkers vormen de basis voor veel reportages. Het zijn vaak wanhoopskreten van burgers die vastlopen in bureaucratie en regelgeving. Door het fijnmazige netwerk heeft de redactie voeling met de samenleving. „Zo’n netwerk, zegt De Vries, „kun je alleen opbouwen als je op een integere manier werkt. We zoeken alle verhalen uit en plegen altijd hoor- en wederhoor.” Met draaiende camera’s onaangekondigd binnenlopen is taboe, zegt hij.

De jongste redacteur, Maaike Timmerman (23), had de nieuwsbenadering van Hart van Nederland niet geleerd op de school voor journalistiek. „Het verschil tussen ons en het NOS Journaal is dat zij een olieramp in Mexico brengen en wij alleen dat onderwerp coveren als er een Nederlandse olieruimer naar toe vaart.”

Na de late uitzending om half elf zitten redacteuren klaar om telefoontjes van kijkers op te vangen. Onlangs was er een reportage van een hoogbejaarde vrouw die een nieuw baasje zocht voor haar hond. „De telefoon stond roodgloeiend” zegt Timmerman, „ Iedereen wilde de hond adopteren.”

Het bracht de redactie op het idee om ‘Hét Hart van Nederland’ aan te wijzen in de jubileumuitzending van 10 mei. Dat is een man of vrouw die zich onbaatzuchtig inzet om de wereld een klein stukje beter te maken. Kijkers worden al dagen opgeroepen om zelf nominaties aan te dragen. „Dat is een positieve vorm van campagnejournalistiek”, zegt Peeters.

Vijfduizendste aflevering van Hart van Nederland op 10 mei.

    • Mirjam Keunen