Voetbalclub wil niet nog meer allochtonen

De Nijmeegse voetbalclub Quick 1888 wil een wachtlijst hanteren totdat het aandeel allochtone leden gedaald is tot 30 procent. De club, waarvan zo’n 80 procent van de leden van allochtone afkomst is, is van plan aanstaande allochtone voetballers op een wachtlijst plaatsen.

De club schrapt die plannen als blijkt dat daar juridisch bezwaar tegen is. Morgen overlegt het clubbestuur met wethouder Floris Tas (GroenLinks) over dat voornemen. Tas vindt zo’n wachtlijst „onnodig en niet wenselijk”. Volgens Quick 1888-bestuurder John Peters onderzoekt de gemeente of de wachtlijst voor allochtone spelers juridisch haalbaar is. „Als het formeel niet kan, moeten we die plannen niet doorvoeren.”

Quick 1888 is van oudsher een ‘stadsclub’, aldus Peters. „Maar de verhoudingen zijn de laatste jaren scheef gegroeid. We willen af van dat allochtonenimago. Er is nu te vaak sprake van verbaal en fysiek geweld. Zoals vernielingen in de kleedkamer. Mogelijk zijn we te laat met beleid. Want andere voetbalclubs in de stad zijn wél overwegend wit gebleven. Wij zijn hier de club geworden met de meeste allochtone leden. ”

Wethouder Tas wil opheldering van het clubbestuur voordat hij met oplossingen komt. „Het probleem van geringe participatie van allochtone ouders is reëel. Maar het is ons beleid om sportdeelname te stimuleren, ook onder de allochtone jeugd.”

De KNVB onthoudt zich van commentaar, zolang onduidelijk is wat Quick 1888 gaat doen. Sinds 2005 subsidieert het rijk allochtone deelname aan sportactiviteiten. Vanaf 2008 met een bedrag van jaarlijks 14 miljoen euro, zo is vastgelegd in de kabinetsnotitie ‘Tijd voor sport’. Sportclubs worden daarin gestimuleerd zich ‘open te stellen’ voor lidmaatschap door allochtonen.