SP-aanhangers waren toch ook wel frustraten

Met genoegen las ik het artikel ‘Nederland bestaat voor 5 procent uit eeuwige zeuren. Negeer die frustraten’ (Opinie & Debat, 1 mei). Een verhelderende analyse van een evident en actueel verschijnsel in onze samenleving.

Opvallend is echter dat de auteur enkel partijen rechts van het politieke spectrum als voorbeeld geeft. De Socialistische Partij zou zeker niet misstaan in deze opsomming. De SP richtte zich in de jaren zeventig primair op ontevreden arbeiders en trachtte het kapitalisme te vervangen door socialisme. Gelukkig hebben we deze ‘5 procent’ destijds ook genegeerd.

J.J. Fleer

Blesdijke

    • J.J. Fleer