nrc.nl/ wetstratees

De Belgische politiek heeft een heel eigen vakjargon, het Wetstratees. Op de site een klein verklarend woordenboek.