Het Innovatieplatform doet het juist uitstekend

Het heeft ons ronduit gestoord dat NRC Handelsblad zo gemakzuchtig enkele wetenschappers opvoert om iets negatiefs te roepen over het Innovatieplatform (NRC Handelsblad, 1 mei). Zonder het Innovatieplatform zouden we nog steeds geen sleutelgebieden en de bijbehorende innovatieprogramma’s hebben gehad. En als het om verspreiden van kennis gaat, waren de Innovatieprestatiecontracten waar groepen mkb-ondernemers tot kennisuitwisseling komen niet gestart. De cijfers: tien innovatieprogramma’s zijn tussen de sleutelgebieden afgesloten met in totaal 935 deelnemers (bedrijven en kennisinstellingen). En voor het mkb zijn 56 Innovatieprestatiecontracten afgesloten, waar honderden ondernemingen aan meedoen. Door de innovatieprogramma’s in de sleutelgebieden zijn de zelforganisatie en de innovatie verbeterd, treden clusters van bedrijven in instellingen slagvaardiger op en is de internationale concurrentiekracht verbeterd. De gebieden Chemie, Water, Flowers & Food, High Tech Materialen hebben het uitstekend gedaan.

De opgevoerde econoom Kleinknecht geeft er geen blijk van met kennis van zaken te spreken als hij badinerend doet over het gemak waarmee de grote vijf (Philips, Shell, Unilever, Akzo en DSM) toegang hebben tot het ministerie van Economische Zaken. Juist door te clusteren rondom grote bedrijven en sectoren hebben talloze kleine bedrijven werk gekregen. Als hij kennis heeft van de actuele ontwikkelingen op de HTC Eindhoven, dan moet hij weten dat daar juist talloze kleine bedrijven werken aan ‘open innovatie’. Mede tot stand gekomen door innovatieprogramma’s.

Dankzij het Innovatieplatform werken nu 28 partijen eendrachtig aan de Kennisinvesteringsagenda met maatregelen voor onderwijs, kennis, ondernemerschap en innovatie.

Het is pas sinds vorig jaar tot de politiek goed doorgedrongen dat Nederland niet meer het knapste jongetje van de mondiale klas is. Dat mag je het Innovatieplatform niet verwijten, want dat heeft er jaar op jaar op gehamerd. Mag je een denktank verwijten dat het aanjagen van innovatie een mislukking is? Geenszins, een denktank heeft geen doorzettingsmacht. Dat is de weeffout van dit platform geweest. Niet voor niets pleiten de leden van het Innovatieplatform, die trouwens sinds 1 mei lid af zijn, voor een platform nieuwe stijl, een Innovatieraad, zonder politici, die met middelen kan sturen en innovatie uitlokt. Scandinavische en Aziatische landen doen het al lang en zijn niet voor niets succesvoller dan Nederland. Economen die zeggen dat je innovatie niet kan sturen, hebben geen verstand van techniek en geen verstand van omzetten van kennis in toepassingen voor de economie.

Rein Willems

Voorzitter regiegroep sleutelgebied Chemie

Arie Kraaijeveld

Voorzitter regiegroep sleutelgebied Water

    • Rein Willems
    • Arie Kraaijeveld